This game is not yet approved.

Dark curse

L ang C Team

Bạn có thích một chút phong cách Văn học hay Nghệ thuật không? Nếu có, trò chơi này có thể là lựa chọn thú vị cho bạn. À, tôi là Godric, có thể chúng ta sẽ là bạn,... (bạn đừng nghĩ có thể phản bội tôi)

Jun 15, 2021 • 50 minutes • 5,000 words • Ages 13+

Role-Playing Game Other Gameplay Girl pursues Boy

Release 1.0

This release is not yet approved.

Release Date: Jun 15, 2021
Platforms: Windows, Mac OS X, Linux
Engine: Ren'Py

You can add new screenshots and new releases just by logging in. To update the game information, post a request here.