L ang C Team

Individual creator.

  • Games1

Games by L ang C Team:

Dark curse

L ang C Team • Home Page

Bạn có thích một chút phong cách Văn học hay Nghệ thuật không? Nếu có, trò chơi này có thể là lựa chọn thú vị cho bạn. À, tôi là Godric, có thể chúng ta sẽ là bạn,... (bạn đừng nghĩ có thể phản bội tôi)

Jun 15, 2021 • 50 minutes • 5,000 words • Ages 13+

Role-Playing Game Other Gameplay Girl pursues Boy